preload

Договір-оферта

Визначення, що використовуються в цьому договорі – оферті:

Застосовувані в цьому Договорі-Оферті терміни та визначення, якщо з контексту безумовно не витікає іншого або спеціально не буде встановлено інше, використовуються в наступному їх значенні:

Код доступу до Callupper.com- програмний код, що дозволяє отримувати комунікаційні послуги Підприємця на веб-сайтах.
Користувач – фізична або юридична особа, яка приєдналася до цієї Угоди та отримала доступ до інформаційних послуг порталу Callupper.com.

Комунікаційні послуги (Послуги) – надання різної інформації та інтернет-сервісів, онлайнові та інформаційні послуги, що надаються Callupper.com, доступ до яких надається на домені Callupper.com

Предмет договору-оферти

1. Цей Договір Оферта визначає порядок надання фізичним та юридичним особам (Користувачам) послуг комунікації (далі іменованих «Послуги»), а також встановлює взаємні права та обов’язки Сторін, що беруть участь в цій Угоді.

2. Сторони погоджуються з тим, що Послуги, що надаються відповідно до цієї Угоди, надаються у формі «ЯК Є», тобто без будь-яких гарантій і зобов’язань з боку Підприємця у разі неможливості надання Послуг або перебоїв у наданні Послуг (затримки, збої, схоронність і надійність доставки кореспонденції, схоронності будь-якої користувальницької інформації тощо).

Порядок укладення договору-оферти

1. Підписанням видрукуваної версії цієї форми або натисканням кнопки «Я приймаю» в персональному кабінеті, або реєстрацією на сайті Callupper.com, або установкою коду доступу до системи Callupper.com на сайті користувача, або ж поверненням цього повідомлення іншим способом, Ви даєте свою згоду на те, що Ваш доступ і користування даним вебсайтом підпорядковується положенням та умовам даного Договору-Оферти і будь-яким іншим постановам і умовам, що містяться на вебсайті.

Права та обов’язки сторін

 1. 1. Права та обов’язки користувача:
  1. 1. Користувач має право в будь-який час відмовитися від використання послуг шляхом видалення коду доступу до системи Callupper.com з веб-сайтів користувача.
  2. 2. Користувач зобов’язується дотримуватися умов цієї Угоди.
  3. 3. Користувач зобов’язується не вживати дій, спрямованих на підрив безпеки мережі або порушення роботи програмно-технічних засобів даного веб-сайту.
  4. 4. Користувач зобов’язується не використовувати послуги для поширення інформації, зміст якої суперечить нормам національного та міжнародного права.
  5. 5. Користувач зобов’язується здійснювати оплату в розмірі та в строки зазначені на сторінці оплати сайту Callupper.com
  6. 6. Користувач підтверджує згоду з цінами опублікованими на сайті Callupper.com у тому числі в разі їх зміни Підприємцем. Зміни вступають в дію з моменту їх публікації на сайті Callupper.com
 2. 2. Права та обов’язки Підприємця:
  1. 1. Компанія зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації особистого характеру, наданої Користувачем при заповненні реєстраційної форми, за винятком випадків, коли надання такої інформації є необхідною умовою надання Послуг або коли надання такої інформації є обов’язковим в силу вимог нормативних актів міжнародного законодавства.
  2. 2. Компанія має право зберігати інформацію про всі підключення Користувачів, включаючи IP-Адреси, печиво та адреси запитаних сторінок, якщо така інформація була отримана в ході надання Послуг.
  3. 3. Компанія має право без попереднього повідомлення видаляти будь-яку інформацію, розміщену Користувачем на Callupper.com, якщо визнає, що характер або зміст цієї інформації порушує чинні нормативні акти міжнародного права, носить образливий характер, порушує права і законні інтереси інших громадян або суперечить цьому Договору – Оферти.
  4. 4. Компанія має право, при порушенні Користувачем чинних Правил призупинити або припинити надання Послуг даному Користувачу без попереднього повідомлення, в тому числі, якщо вважатиме, що інформація, представлена Користувачем у реєстраційній анкеті, не відповідає дійсності, без повернення сплаченої суми.
  5. 5. Компанія має право в будь-який час припинити надання послуг користувачам без попереднього повідомлення користувачів і без повернення сплаченої суми за надані послуги.
  6. 6. Компанія має право змінювати ціну послуг шляхом опублікування нових цін на сайті Callupper.com

Обмеження відповідальності

 1. 1. Компанія повністю звільняється від відповідальності за неможливість користування Послугами або неякісне надання Послуг.
 2. 2. Компанія повністю звільняється від відповідальності за повне, або часткове невиконання своїх зобов’язань, або завдані збитки іншим веб-сайтам користувачів за цим Договором-Оферти, якщо невиконання, або неналежне виконання, або завдана шкода є наслідком обставин непереборної сили, що носить техногенний характер, а саме: аварія (збій у роботі) у силових, електричних або комп’ютерних мережах, чи інших системах електричного зв’язку, що використовуються для функціонування Callupper.com або інших веб-сайтів, не обережних дій користувачів, а також в результаті зловмисних протиправних дій третіх осіб або чи будь-яких інших дій та осіб, спрямованих на порушення функціонування Callupper.com та інших веб-сайтів користувачів.
 3. 3. Компанія не несе відповідальності за роботу веб-сайтів користувачів, у тому числі, якщо робота цих сайтів була зупинена, пошкоджена у зв’язку з використанням Послуги.
 4. 4. Компанія звільняється від відповідальності у разі повної або часткової втрати інформації Користувача, якщо така втрата була викликана навмисними або необережними діями самого Користувача (видалення об’єктів і заявок користувача і т.п.)
 5. 5. Компанія не несе відповідальності за достовірність інформаційних чи рекламних матеріалів або їх відповідність бажанням або потребам Користувача, а також за будь-який збиток або упущену вигоду, як Користувача, так і будь-яких третіх осіб, навіть якщо це стало результатом використання або неможливості використання послуг.
 6. 6. Компанія не несе відповідальності за якість, зміст і наслідки використання будь-яких ресурсів, посилання на які Користувач отримав на Callupper.com, або в результаті надання Послуг.
 7. 7. Користувач визнає і погоджується з тим, що Послуги Callupper.com, інформаційні матеріали, що публікуються Callupper.com та його партнерами, комп’ютерні програми, що використовуються для надання Послуг, і дизайн порталу охороняються актами міжнародного законодавства, що діють в даній області.
 8. 8. Використання та цитування зазначених матеріалів дозволяється тільки із посиланням на Callupper.com і партнерів, які надали зазначені матеріали.

Порядок внесення змін та доповнень до договору-оферту

 1. 1. Зміни та/або доповнення в цей Договір-Оферту вносяться односторонньому порядку за рішенням Компанії.
 2. 2. Зміни та/або доповнення, що вносяться Компанією у цей Договір-Оферту за власною ініціативою, набувають чинності в день їх затвердження Компанією.
 3. 3. Зміни та/або доповнення, що вносяться у цей Договір-Оферту Компанією у зв’язку зі зміною законодавства, набувають чинності одночасно з набранням чинності змін у даних актах законодавства.
 4. 4. Текст змін та/або доповнень до цього Договору-Оферти або його нова редакція доводиться Компанією до загального відома шляхом публікації відповідної інформації на порталі Callupper.com.
 5. 5. Положення цього Договору-Оферти, як і всіх його наступних редакцій, є обов’язковими для всіх користувачів Callupper.com, в тому числі і раніше зареєстрованих.

Прикінцеві положення

 1. 1. У разі, якщо будь-яка з умов цього Договору-Оферти втратить юридичну чинність, буде визнана незаконною, чи буде виключена з цього Договору-Оферти, це не тягне недійсність інших умов цього Договору-Оферти, які збережуть юридичну силу і є обов’язковими для виконання всіма Сторонами.
 2. 2. Всі питання, не врегульовані цим Договором-Оферти, вирішуються відповідно до чинних нормативних актів міжнародного права і локальними нормативними документами Компанії за умови їх відповідності чинним актам міжнародного права.

BSG ESTONIA OÜ
11414, Таллінн, Естонія, Пae 25-47
Руслан Наурзалін